Dokumentai.

Recenzija - 2 priedas (lt)
Recenzija - 2 priedas (en)
Garantinis raštas - 3 priedas (lt)
Garantinis raštas - 3 priedas (en)
Lietuvos Mokslo tarybos patvirtintos tarptautinės duomenų bazės
Įsakymas dėl mokesčio už straipsnių išspausdinimą leidinyje „Veterinarija ir zootechnika“
Įsakymo dėl mokesčio už straipsnių išspausdinimą leidinyje „Veterinarija ir zootechnika“ pakeitimas