Kontaktai.

Adresas korespondencijai:

"Veterinarija ir zootechnika"
Tilžės g. 18
LT-47181 Kaunas
Tel. (+370 37) 36 23 83, (+370 37) 40 97 42
Faks. (+370 37) 36 24 17

Redakcinė kolegija:

Vyriausiasis redaktorius - Dr. Evaldas Šlyžius (el. paštas: evaldas.slyzius@lsmuni.lt)
Atsakingasis redaktorius - Dr. Tomas Kupčinskas (el. paštas: tomas.kupcinskas@lsmuni.lt)