„VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA“ (Vet Med Zoot)

„VETERINARIJA ir ZOOTECHNIKA“
Tęstinis mokslo žurnalas
ISSN 1392-2130 (Print)
ISSN 2669-2511 (Online)
evaldas.slyzius@lsmuni.lt

„VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA“ redakcija
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181

Istorija

Žurnalas „Veterinarija ir Zootechnika“ leidžiamas nuo 1924 m. ir buvo spausdinamas iki 1940 m. 1952 m. LVA paruošė ir išspausdino mokslo darbus, kurie vadinosi „Lietuvos veterinarijos akademijos darbai“.

1994 m. Lietuvos mokslo taryba LR vyriausybės pavedimu parengė reikalavimus prestižiniams mokslo leidiniams. Tuomet 1995 m., gavus steigimo liudijimą, Lietuvos veterinarijos akademija kartu su LVA Veterinarijos institutu, LŽŪU bei Imunologijos institutu išleido žurnalą „VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA“, kuris paveldėjo ir perėmė visas anksčiau leisto „Veterinarija ir zootechnika“ ir LVA leidinio „Lietuvos veterinarijos akademijos darbai“ tradicijas ir pareigas.

„Veterinarija ir Zootechnika“ priskiriamas žemės ūkio mokslų sričiai, Veterinarinės medicinos (02 A) ir Zootechnikos (03 A) mokslo kryptims.
Žurnale spausdinami recenzuoti straipsniai veterinarinės medicinos, maisto saugos ir zootechnikos temomis. Periodiškumas – 4 numeriai metuose. Nuo 2016 metų planuojami 2 numeriai metuose.

Registracija

Nuo 2007 m. – Thomson Web of Science (Thomson Scientific Master Journal List);
2007 m. – Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science);
2005 m. – FEEDINFO;
2005 m. – EBSCO Publishing;
2005 m. – CAB Abstracts;
2004 m. – Current Abstracts;
2004 m. – IFIS Publishing;
2004 m. – TOC Premier;
2002 m. – Index Copernicus;
2002 m. – CAB Abstracts.

Citavimo indeksas

1,179 - 2009 m. Aggregate Impact Factor (ISI Web of Science).
0,165 - 2009 m. žurnalo Impact Factor
0,118 - 2010 m.
0,232 - 2011 m.
0,101 - 2012 m.