Kontaktai.

Adresas korespondencijai:

"Veterinarija ir zootechnika"
Tilžės g. 18
LT-47181 Kaunas
Tel. (+370 37) 36 23 83, (+370 37) 40 97 42
Faks. (+370 37) 36 24 17

Redakcinė kolegija:

Vyriausiasis redaktorius - prof. habil dr. H. Žilinskas (el. paštas: henrikas.zilinskas@lsmuni.lt.lt)
Atsakingasis redaktorius - prof. habil. dr. S. Petkevičius (el. paštas: saulius.petkevicius@lsmuni.lt)

Leidybos organizavimo specialistė - Rasa Trainienė (el. paštas: rasa.trainiene@lsmuni.lt)