Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

1998 metai. 6 (28) tomas.

Veterinarija

StraipsnisSantraukaPilnas
E. Aniulis, S. Japertas, K. Leiputė. Sveikų ir slaptuoju mastitu sergančių karvių pieno sudėtinių dalių kitimas melžiant
J. A. Dobilas, M. Virgailis, L. Barzelis. Salmonelių serotipų įr adjutantų parinkimas inaktyvuotos salmonelių vakcinos gamybai
I. Dumalakienė, G. Mikalauskienė, V. Tamošiūnas, V. Popendikytė, M. Mauricas, D. Apanavičienė. Tiesioginis ir netiesioginis galvijų leukozės virusinės infekcijos nustatymas
D. Garalevičienė, K. Lukauskas. Ochratoksino A nustatymas vištų kraujo plazmoje skystinės chromatografijos metodu
M. Keblys, B. Bakutis. P. Janulis. Įvairių konservantų palyginamieji tyrimai
R. Lelešius, V. Sereika, A. Šalomskas, E. Rivera. Skirtingų adjuvantų poveikis vakcinos nuo kiaulių parvoviruso sukeltam imuniniam atsakui
I. Monkevičienė, A. Sederevičius. Siloso rūšies ir kokybės įtaka karvių didžiojo prieskrandžio turinio mikrobinių baltymų sintezei
S. Petkevičius. Badavimo įtaka kiaulių Ascaris suum ir Oesophagostomum sp. invazijai
S. Petkevičius, P. Nansen, M. Larsen. Antiparazitinio grybo Duddingtonia flagrans įtaka Oesophagostomum dentatum raidai in vitro kultūrose su skirtingu pašarinių skaidulų kiekiu
E. Svaldenienė, M. Paunksnienė, V. Babrauskienė. Šunų ragenos storio ypatumai in vivo ir po akies obuolio enukleacijos
A. ŠaIomskas. Galvijų rotavirusų vietinių izoliatų reprodukcinių ir antigeninių savybių tyrimas
M. Šarkūnas, V. Paulikas, P. Nansen, J. W. Hansen. Vasaros stovykloje laikomų veršelių profilaktinės dehelmintizacijos ivermektinu nuo trichostrongilidozės veiksmingumo įvertinimas
V. Špakauskas, L. Jodkonis, I. Klimienė, J. Kvietinskas. Jodosepto toksiškumo ir efektyvumo tyrimai
R. Žetvytė, A. Sederevičius, L. Raskevičienė. Šieno organinės medžiagos virškinamumo galvijų didžiojo prieskrandžio turinyje priklausomybė nuo jų fiziologinės būklės, peptidų ir amino rūgščių priedų

Zootechnika

StraipsnisSantraukaPilnas
S. Baranauskas, D. Matyžiutė, V. Balkaitienė. Multifermentinių preparatų derinio (MEK-CL) įtaka vištų produktyvumui, pašarų sąnaudoms ir kiaušinių kokybei
S. Baranauskas, S. Mikulionienė, J. Kulpys, R. Stankevičius. Energinis pieninių galvijų pašarų įvertinimas pagal Hohenheimo vertinimo testą
Č. Jukna, N. Kvietkutė, H. Stankevičius. Technologinio proceso įtaka kiaulienos kokybei
A. Juozaitis, V. Juozaitienė. Skirtingoms bulių linijoms priklausančių Lietuvos juodmargių veislės karvių reprodukcinės savybės
J. Kriauzienė. Lietuvoje veisiamų Norvegijos landrasų veislės kiaulių biologinės bei ūkinės savybės
P. Matusevičius. Fermentų naudojimas augantiems veršeliams
Č. Neviera, J. Baltrušaitis. Vištų herpes viruso Rispens padermės imunogeninių savybių tyrimai
B. Staniškienė, R. Palavinskas, Ch.Boess. Meduje esančių metalų kiekio nustatymas
K. Pauliukas. Rinktinių juodmargių ir jų F1, F2, F3 ir F4 mišrūnių karvių, turinčių nevienodą Holšteinų kraujo dalį, pieno produktyvumas
R. Ruibys, J. Vasiliauskas. Protosubtilino G3x ir maltavamorino G10x priedai kiaulių racionuose
Ž. Sederevičiūtė, V. Sirvydis, E.Kučinskas, S. Danius. Fermentinių preparatų įtaka vištų dedeklių kiaušinių kokybei
A. Strazdas. Skirtingų genotipų Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų bulių įtaka dukterų produktyvumui ir eksterjero rodikliams
 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.