Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

Redkolegija.

Leidinio "Veterinarija ir zootechnika" steigėjai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija (LSMU VA)
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel.: ( + 370 37) 36 23 83, faks. (+370 37) 36 24 17

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas (LSMU VA VI)
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (+370 37) 40 97 47

2. Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)
Studentų g. 11, Akademija, LT–4324 Kauno rajonas
Tel. (+370 37) 32 32 05; faks. (+370 37) 39 75 00

3. Vilniaus universiteto Imunologijos institutas (VU II)
Molėtų pl., LT-2021 Vilnius
Tel. (+370 2) 2469 223; faks. (+370 2) 2469 210

Leidinio "Veterinarija ir zootechnika" leidėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija (LSMU VA)

REDAKCIJOS VALDYBA

Vyriausiasis redaktorius – Dr. Evaldas Šlyžius (Lithuania)
Atsakingasis redaktorius – Dr. Tomas Kupčinskas (Lithuania)

NARIAI

Prof. habil. Dr. Saulius Petkevičius (Lithuania)
Prof. Dr. Mindaugas Malakauskas (Lithuania)
Prof. Dr. Rasa Želvytė (Lithuania)
Prof. Dr. Rolandas Stankevičius (Lithuania)
Doc. Dr. Birutė Karvelienė (Lithuania)
Dr. Arūnas Rutkauskas (Lithuania)
Dr. Raimundas Mockeliūnas(Lithuania)
Dr. Giedrius Palubinskas(Lithuania)
Dr. Violeta Juškienė (Lithuania)
Dr. Renata Bižienė(Lithuania)

TARPTAUTINĖ REDAKCIJOS TARYBA

Prof. T. Alter (Germany)
Prof. Dr. A. Aniulienė (Lithuania)
Prof. Dr. R. Antanaitis (Lithuania)
Prof. Dr. K. E. Bach Knudsen (Denmark)
Prof. Dr. B. Bakutis (Lithuania)
Prof. Habil. Dr. V. Bižokas (Lithuania)
Prof. A. M. Bojesen (Denmark)
Assoc. Prof. Dr. Roman Dąbrowski (Poland)
Prof. Habil. Dr. R. Gružauskas (Lithuania)
Prof. Dr. Ü. Jaakma (Estonia)
Prof. Habil. Dr. H. Jeroch (Germany)
Prof. Dr. V. Juozaitienė (Lithuania)
Dr. V. Juškienė (Lithuania)
Prof. R. Kalėdienė (Lithuania)
Assoc. Prof. Dr. B. Karvelienė (Lithuania)
Prof. Habil. Dr. L. Kupčinskas (Lithuania)
Prof. Habil. Dr. Wolfgang Leibold (Germany)
Prof. V. Lesauskaitė (Lithuania)
Prof. Dr. K. Lukauskas (Lithuania)
Prof. Dr. A. Malakauskas (Lithuania)
Dr. R. Mockeliūnas (Lithuania)
Prof. Dr. D. K. Murrell (USA)
Prof. Habil. Dr. D. Pangonytė (Lithuania)
Prof. Ž. Padaiga (Lithuania)
Prof. Dr. D. H. Pauža (Lithuania)
Dr. V. Razmaitė (Lithuania)
Dr. S. Sotiraki (Greece)
Prof. A. Stankevičius (Lithuania)
Prof. E. Stankevičius (Lithuania)
Prof. Dr. R. Stukas (Lithuania)
Dr. A. Šarkinas (Lithuania)
Prof. Dr. M. Šarkūnas (Lithuania)
Prof. Dr. L. Šernienė (Lithuania)
Prof. Dr. J. Šiugždaitė (Lithuania)
Prof. Habil. Dr. V. Tamošiūnas (Lithuania)
Prof. S. M. Thamsborg (Denmark)
Habil. Dr. M. Varady (Slovakia)
Prof. Dr. G. Zaborskienė (Lithuania)
Prof. Dr. G. Zamokas (Lithuania)
Assoc. Prof. Dr. D. Zienius (Lithuania)
Prof. Dr. V. Žilaitis (Lithuania)
Prof. Dr. R. Želvytė (Lithuania)

 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.