Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

2000 metai. 11 (33) tomas.

Veterinarija

StraipsnisSantraukaPilnas
E. Aniulis, S. Japertas. Veterinarinių preparatų efektyvumas gydant karves, sergančias slaptuoju mastitu
R. Freigofas, A. Daugdchies, W. Leibold, A. Joachim, H.-J. Schuberth. Kiaulės limfocitų proliferacijos in vitro palyginimasis įvertinimas imunofermentinės analizės ir tėkmės citometrijos metodais
R. Freigofas, W. Leibold, A. Daugschies, H. – Joahim Schuberth. Stimuliatorių mitogeninis poveikiskiaulės limfocitams in vitro
V. Gylys. Kiekybinis t ir b limfocitų skaičiaus kitimas periferiniame veršelių kraujyje
Ž. Kleiva, P. Mačiulskis. Nelaisvėje gimusių Juodosios jūros afalinų Tursiops truncatus ponticus vystymasis
V. Lasys. Imunoreaktyvios p medžiagos išsidėstymas šuns ragenos rezginyje ypatumai
A. Matusevičius, S. Dabužinskas, G. Daugnoras, A. Stankevičius. Kamaveto toksiškumo ir tinkamumo vartoti parentarališkai nustatymas
J.Sutkevičius, B.Bakutis, A.Černauskas. Mikrotoksino zearalenono poveikis kiaulių kepenų funkcijoms
E.Svaldenienė, M.Paunksnienė, V.Babrauskienė, S.Trumpickaitė-Dzekčiorienė. Šunų akių obuolių, akiduobių ir kaukolės matmenų įvertinimas

Zootechnika

StraipsnisSantraukaPilnas
Algirdas Januškevičius, Ona Vaitčiulaitienė. Nepakeičiamosios amino rūgštys produktuose ir pašaruose
Algimantas Mikelėnas, Nijolė Štuopytė. Kiaulių skerdienos kokybės ir ūkiškai naudingų požymių koreliacija
Birutė Staniškienė, Richard Palavinskas, Christian Boess. Sunkiųjų metalų kiekio žuvyse nustatymas
J.Šeškevičiene, H.Jeroch, L.Degutytė, I.Slankevičiūtė, H.Kluge, A.Dolbusin, K.Oloff, R.Gružauskas, G.Juodeikienė. Lietuvoje išaugintų skirtingų genotipų žieminių kviečių (Triticum aestivum sp. Vulgare) cheminė sudėtis
 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.