Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

2001 metai. 15 (37) tomas.

Straipsniai

StraipsnisSantraukaPilnas
A. Abraitytė, V. Bobužas, M. Urbonienė. Tarpiniuose pasėliuose auginamos gausiažiedės svidrės (Lolium multiflorum Lamk.) derlingumas ir pašarų kokybė
B. Bakutis, E. Monstvilienė. Ekologinės gyvulininkystės problemos
P. Bendikas, V. Uchockis. Penimų buliukų, šertų ankštinių javų grūdais, auginimas ir mėsos kokybė
R. Bleizgys, J. Čėsna. Alternatyviųjų karvidžių technologijos ir kenkmingų dujų emisija
S. Bliznikas, V. Uchockis, V. Tarvydas. Lietuvoje išaugintų sojų pupelių pašarinė vertė
R. Bobinienė, R. Sabalionytė, D. Gudavičiūtė. Multifermentinės kompozicijos Vinzim-F įtaka vištų dedeklių kiaušinių morfologiniams rodikliams
A. Januškevičius, V. Martinavičius, J. Špakauskienė. Techniniai taukai kailinių žvėrelių racionuose
J. Jatkauskas, V. Vrotniakienė. Žolės ir kukurūzų siloso įtaka penimų buliukų didžiojo prieskrandžio metabolizmui
H. Jeroch, E. Strobel, K. Lange. Dėsliųjų vištų lesinimas ekologiniame ūkyje
I. Jonuškienė, S. Kuusienė, R. Šablinskas. Antrinių metabolitų nustatymas linų kaliaus kultūroje in vitro ir rapsų sėklose
S. Juknevičius, D. Čižinauskas. Įvežtinių sojų rupinių keitimo vietiniais pašarais galimybė
V. Juškienė, R. Juška. Šiltų guolių su skirtingomis landomis įtaka kiaulių augimui
B. Kavolėlis.  Amoniako  emisijos  kiaulidėse mažinimas
J. Klimaitė, E. Aniulis. Karvių pieno bakterinio užterštumo kitimas gydant slaptąjį mastitą
R. Klimas, A. Klimienė. Mišrinimo efektyvumas raumeningos kiaulienos gavybai
R. Leikus.  Rapsų  išspaudos  veislinėms  kiaulėms   šerti
K. Leiputė. Padalintų galvijų embrionų, gautų in vitro, gyvybingumas
A. Mikelėnas, Mogens Keller Rasmussen, A. Mikelėnas. Naujas kiaulių skerdenų kokybės vertinimo Lietuvoje etapas
S. Mikulionienė. Kukurūzų siloso maistinė ir pašarinė vertė
S. Mikulionienė, D. Matyžiūtė. Lesalų su baltyminiu vitaminingu   mineraliniu   mišiniu  P3A  virškinamumas
E. Monstvilienė, B. Bakutis. Melžiamų karvių elgsenos ypatumai skirtingų projektų karvidėse
K. Navickas, Ž. Kepalaitė, V. Župerka. Metano emisijos mažinimas  taikant anaerobinį  kiaulių  mėšlo perdirbimą
V. Ribikauskas, G. Vaičionis. Azoto nuostolių, susidarančių dėl amoniako emisijos gyvulių tvartuose, nustatymas
M. Rodehutscord. Gyvulių šėrimo problemos ekologiškai ūkininkaujant
R. Stankevičius, J. Kulpys. Vaistiniai augalai prieauglio terapijai ir profilaktikai
P. Šlapaitienė, A. Čiučiulka. Kiaulių šėrimo būdų techninis-ekonominis įvertinimas
K. Triukas. Ekstruduotų sojų pupelių efektyvumas penimoms kiaulėms
D. Urbšienė. Pieno cheminė sudėtis ir techniloginės savybės, karves šeriant racionais su ankštinių grūdais kombinuotuose pašaruose
V. Vrotniakienė, J. Jatkauskas. Skirtingo siloso įtaka penimų buliukų mėsos produkcijai, jos cheminei sudėčiai bei kokybei
B. Zapasnikienė. Lietuvoje auginamų avių veislių panaudojimo galimybės
R. Želvytė, I. Monkevičienė, A. Sederevičius. Organinių ir neorganinių junginių įtaka šieno organinės medžiagos virškinamumui, šeriant karves skirtingo maistingumo racionais
J. Žymantienė. Žiedadulkės – natūralus ekologiškų, biologiškai  aktyvių  augančio  paršelio medžiagų šaltinis
 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.