Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

2005 metai. 30 (52) tomas.

Veterinarija

StraipsnisSantraukaPilnas
I. Aleksėjūnienė, A. Aleksėjūnas, V. Mockeliūnienė, J. Šilkūnaitė. Vištų vakcinacijos nuo infekcinio bursito viruso efektyvumo serologinė stebėsena / 5
I. Alionienė, V. Janilionis. Lietuvos baltųjų kiaulių plaštakos ir pėdos kaulų osteometrinis įvertinimas / 9
J. Bagdonas, A. Stimbirys, J. Jokimas, N. Nekrašienė. Ožkų populiacijos vaidmuo kai kurių zoonozių etioepidemiologijoje / 14
I. Klimienė, V. Špakauskas. Homeopatija, jos taikymas veterinarijoje. Literatūros apžvalgos analizė / 21
J. Sabeckienė, S. Tarasauskas, A. Aniulienė. Kumelių endometrozės paplitimas lietuvoje / 30
A. Šalomskas, V. Mockeliūnienė, R. Mockeliūnas. Galvijų virusinės diarėjos virusų ir rotavirusų infekcijos epizootologinių ypatumų palyginamasis tyrimas / 34
J. Žymantienė, Z. Miknienė, A. Černauskas, E. Samulytė. Aplinkos ir mitybos įtaka banguotųjų papūgų sveikatingumui, kraujo morfologiniams ir biocheminiams rodikliams / 40

Zootechnika

StraipsnisSantraukaPilnas
V. Jukna, G. Mauručaitė, J. Krikščiukaitė, V. Rekštys. Lietuvos baltųjų ir importuotų kiaulių veislių mėsos kokybės palyginimas / 47
J. Kriauzienė, I. Miceikienė, A. Masiulienė, L. Baltrūnaitė. Hal geno įvairovė S linijos kiaulių bandoje. Geno įtaka kiaulių reprodukcinėms savybėms / 50
M. O. Lorek, A. Hartman, A. Gugołek, P. Matusevičius. Skirtingų aminorūgščių įtaka poliarinių lapių sveikatingumui, kraujo morfologiniams ir biocheminiams rodikliams / 54
E. Paulauskas, J. Kulpys, R. Stankevičius, V. Švedaitė. Antioksidacinių priedų mėsinių galvijų mitybai fiziologiniai ir ekologiniai aspektai / 60
K. Pauliukas, A. R. Šidiškis, A. Urbonavičius, K. Šerėnas. Juodmargių karvių pieno sudėties ir kokybės rodiklių kaita veikiant laktacijai ir kitiems faktoriams / 67
M. Stanek, C. Purwin, P. Matusevičius. Penimų kiaulių, į kurių racionus buvo įtrauktos pupos ir fermentai, maisto medžiagų virškinamumas ir azoto balansas / 72
B. Staniškienė, P. Matusevičius, R. Budreckienė, I. Sinkevičienė. Mikroelementai lietuviškame meduje / 77
A. Stimbirys, L. Antanavičius. Skirtingų kiaulių veislių kryžminimo įtaka skerdenų raumeningumui / 83
J. Šeškevičienė, K. Kozlowski, J. Jankowski, A. Faruga, H. Jeroch. Pirmieji preparato, pagaminto iš augalo Sanguinaria canadensis L., tyrimai su penimais kalakučiukais / 88
 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.